Kanjertraining Nascholing B- en C-licentie

Training, Extern door OnderwijsAdvies

Er wordt op veel scholen gewerkt met de Kanjertraining (SeO-methode). 

De opleiding Kanjertraining bestaat in totaal uit 5 dagen, met, tussen de licenties in, telkens een periode van ongeveer 2 jaar.

Na trainingsdag 4 kan de B-licentie worden behaald, na dag 5 kan de C- (en daarmee definitieve) licentie worden behaald. Aan deze scholingsdag kunnen leerkrachten deelnemen die òf de B-licentie òf de C-licentie moeten behalen. Door het volgen van een nascholingsdag kunnen leerkrachten de kennis en vaardigheden rondom de Kanjertraining verder aanscherpen en hun ervaringen uitwisselen.

NB. Er wordt voor een broodje gezorgd!
Geen periodes beschikbaar.