Escape the classroom

Training door de Rolf groep

Elke dag is anders in het onderwijs; het verveelt nooit. Misschien is dit wel een van de redenen geweest waarom je voor dit mooie beroep hebt gekozen. Toch is er ook wel eens zo’n dag waarop je toe bent aan iets nieuws. Dan is ‘Escape the Classroom’ een uitkomst. Tover je klaslokaal om tot een echte escaperoom!

Net zoals in een echte escaperoom heb je een (les)uur de tijd om door middel van het oplossen van puzzels en raadsels te ontsnappen met behulp van een cijfercombinatie of door de 

gevonden juiste sleutel. Een escaperoom doet een beroep op verschillende kennis en vaardigheden op allerlei vakgebieden, van rekenen tot wereldoriëntatie. En intussen tikt de tijd gestaag door…  Lees hier verder>.

Geen periodes beschikbaar.