Systemisch Werk in het onderwijs en opvang - Blosse

Training door Els Vonk (voormalig directeur van BS. het Kleurenorkest) en Yvette Kwast (coach bij Blosse)

Bekijk de kinderen met een systemische bril en ontdek wat het je oplevert!

Herken je dit? De leerling die geen grenzen lijkt te kennen, de leerling die zijn kwaliteiten niet gebruikt, de leerling die geen keuzes kan maken, de leerling die alles voor je doet. Herken je dit? Dat je de leerling niet kunt bereiken, dat je alles voor de leerlingen over hebt, dat je alle energie in je werk stopt en er voor jezelf niets overblijft? 

Heb je gemerkt dat je je bij enkele voorbeelden aangesproken voelt? Wil je hier anders mee omgaan? In de training Systemisch Werk in het onderwijs leer je patronen te herkennen en krijg je handvatten om hiermee om te gaan. 

Kijk eens met andere ogen naar een kind
Systemisch Werk gaat over bewustwording. Bewustwording van wat er speelt in je groep. En bewustwording van je eigen handelen. Door Systemisch Werk wordt je contact met kinderen binnen je groep anders. Je leert ze aanspreken op een ander niveau, je leert anders te kijken waardoor er meer begrip, meer verbinding ontstaat. En als een kind het aandurft om meer van zichzelf te laten zien, kan het een stukje van de bagage die het meeneemt naar school in de groep kwijt. En daar waar dat gebeurt ontstaat ruimte om te leren, om nieuwsgierig te zijn, om je te verbinden met de ander, met de wereld om je heen, met de lesstof. Daar komt creativiteit vrij. 

Vanuit de invalshoek Systemisch Werk wordt een kind niet als een opzichzelfstaand individu gezien, maar als onderdeel van een gezin, een familie, een groter geheel. De school wordt gezien als een systeem, een groep waartoe je behoort. Mensen in verschillende systemen beïnvloeden elkaar. Jij als leerkracht hebt ook te maken met verschillende systemen: het gezin waarin je bent opgegroeid, de relaties die je hebt met collega’s, ouders en leerlingen. Als jij je goed voelt, kun je de leerlingen positief beïnvloeden. Zit je wat minder goed in je vel dan zullen de leerlingen daar ook op reageren.
Er zijn dus allerlei dynamieken die elkaar beïnvloeden door jouw gevoel op de dag. Wil je meer weten over Systemisch Werk en wat het je in de groep kan opleveren? Geef je dan op voor de training Systemisch Werk in het onderwijs. 

Wat leer je tijdens deze training?
Door met een systemische blik naar je groep te kijken kun je leren om met de gevoelens binnen een groep aan het werk te gaan, zodat de groepsdynamiek verandert. Met andere woorden: je kijkt naar wat er echt nodig is om in een gevoel van veiligheid te kunnen leren. Je leert welke gemakkelijk in te passen interventies je kunt doen om iedereen het gevoel te geven dat zij/hij erbij hoort. Je leert hoe je lastige gevoelens kunt benaderen en een plek kunt geven. En je leert hoe je je leerlingen het gevoel kunt geven dat ze een eigen plek mogen innemen, waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt. Daarnaast zul je ook meer over jezelf leren. Hoe komt het dat een ouder of een kind mij triggert? Wat zegt dat over mij? Je zult je bewust worden van je eigen handelen en leren anders met lastige zaken om te gaan, waardoor je beter voor de groep komt te staan.. 

Praktische informatie

Wanneer:
o Vrijdag 18 september 2020 van 9.00 uur tot 16.00 uur
o Dinsdag 6 oktober 2020 van 9.00 uur tot 16.00 uur
o Vrijdag 6 november 2020 van 9.00 – 16.00 uur
o Dinsdag 24 november 2020 van 9.00 – 16.00 uur 

Kosten: € 495,00 incl. hand-outs, lunch, koffie, thee e.d. en bewijs van deelname voor je bekwaamheidsdossier. 

Trainers: Els Vonk (voormalig directeur van BS. het Kleurenorkest) en
Yvette Kwast (coach bij Blosse) 

495,00

Euro

8

Beschikbaar
18 september 2020 09:00 tot 16:00

Locatie Blosse - Trainingsruimte MCM
Molenstraat 1, Uitgeest
Trainer Els Vonk en Yvette Kwast

6 oktober 2020 09:00 tot 16:00

Locatie Blosse - Trainingsruimte MCM
Molenstraat 1, Uitgeest
Trainer Els Vonk en Yvette Kwast

6 november 2020 09:00 tot 16:00

Locatie Blosse - Trainingsruimte MCM
Molenstraat 1, Uitgeest
Trainer Els Vonk en Yvette Kwast

24 november 2020 09:00 tot 16:00

Locatie Blosse - Trainingsruimte MCM
Molenstraat 1, Uitgeest
Trainer Els Vonk en Yvette Kwast

Geldigheid 10 jaren
Kopen