BHV Basisopleiding - IBAA

Incompany door IBAA

De BHV-er is een opgeleide werknemer met kennis van eerste hulp en brandbestrijding en ontruiming. Deze kennis verkrijgt hij/ zij door het volgen van de basisopleiding BHV waarin eerste hulpvaardigheden zoals reanimeren en AED scholing wordt gegeven. Ook wordt het verbinden en of stabiliseren van verwondingen, het opheffen van een verslikking en het verkrijgen inzicht en het kunnen handelen bij ziekten zoals suikerziekte, epilepsie, hartfalen en op de juiste wijze alarmeren behandeld.

Tijdens het brandgedeelte leren de BHV-ers wat een brand is, de brandstadia, kennis van diverse blusmiddelen, het inzetten en begeleiden van een ontruiming en vooral het alarmeren, informeren en opvangen van hulpdiensten. Dit alles op basis van het NIBHV lesboek. De opleiding wordt afgesloten met schriftelijk examen van 30 meerkeuze vragen.

De les wordt verzorgd conform de voorschriften van de ARBO wet en NEN 4000 waarbij de lessen gericht zijn op ongevalssituaties op scholen en met kinderen.

De BHV opleidingsles bevat 2 x 8 lesuren. 

Iedere BHV-er met een geldig EHBO certificaat Oranje- of Rode Kruis heeft vrijstelling van het eerste hulpgedeelte. Alleen voor het brandgedeelte zal de scholing worden gevolgd en wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.240,80

Euro

16

Beschikbaar
30 oktober 2019 09:00 tot 17:00

Locatie Blosse - Bestuursbureau
W.M. Dudokweg 47, Heerhugowaard
Trainer IBAA

27 november 2019 09:00 tot 17:00

Locatie Blosse - Bestuursbureau
W.M. Dudokweg 47, Heerhugowaard
Trainer IBAA

Geldigheid 1 jaar
Kopen