BHV Herhaling - IBAA

Incompany door IBAA

Voor het op peilhouden van de kennis en vaardigheden van de bedrijfshulpverlener verzorgt IBAA maatwerk bedrijfshulpverleningstrainingen zoals de Arbowet deze voorschrijft. De wettelijk erkende trainingen voor Blosse onderwijs zijn op de schoolsituaties gericht. In de training worden ongevalsituaties met kinderen behandeld in combinatie met Reanimatie en AED scholing. Ook het gedeelte de brandbestrijding en ontruiming is gericht op de schoolsituatie.

In de herhalingstraining worden de eerder verkregen BHV kennis en vaardigheden vergroot. Met name ten aanzien van kinderletsels en ontruiming met kinderen wordt er verdieping van de lesstof aangeboden. Hiervoor worden de lessen vooral op de scholen aangeboden om gebruik te kunnen maken van realistische oefensituaties.

De herhalingstraining kan worden gevolgd door middel van digitale voorbereiding van ongeveer 3 uur en een praktijk middag van 3,5 uur waarin alle handelingen van eerste hulp en brandbestrijding worden behandeld. 

De standaard herhalingsles van 3,5 uur eerste hulp en 3,5 uur brandbestrijding op twee verschillende dagdelen waarin de instructeurs de lesstof met de groep behandelen en beoefenen is ook een keuze mogelijkheid. 

Tijdens alle eerste hulplessen verduidelijkt een lotus de ongevalssituaties en demonstreert de lotus de ziekte beelden en verwondingen ter onderbouwing van inzichten en handelingsvaardigheden.

Iedere BHV-er met een geldig EHBO certificaat Oranje- of Rode Kruis heeft vrijstelling van het eerste hulpgedeelte. 


Geen periodes beschikbaar.