Kweekvijver IB

Training door de Rolf groep

Tijdens deze vier bijeenkomsten krijg je zicht op de taken die een intern begeleider uitvoert en welke vaardigheden nodig zijn om dit goed te doen. Naast het opdoen van inhoudelijke kennis en vaardigheden, reflecteer je ook op jouw eigen drijfveren, mogelijkheden en leervragen. Na deze bijeenkomsten kun je beter antwoord geven op de vraag of het volgen van de opleiding tot intern begeleider iets is waar jij voor wil gaan.  

De volgende onderwerpen komen aan bod:

1. Begeleiden van collega’s: communicatie
Professionele houding en verantwoordelijkheden, de kracht van consultatie en feedback.  

2. Handelingsgericht en cyclisch werken
Ondersteuningsniveaus en de acties binnen de HGW-cyclus. Het transactioneel kader en zicht krijgen op de handelingsmogelijkheden van leerkracht, team, school.  

3. De school, de groep, het individu en de rol van de intern begeleider op meerdere lagen binnen de organisatie. Regisseur, bewaker, coach, coördinator, initiator, inspirator.  

• Omgaan met eisen van de omgeving
• Regie en samenwerken met ouders en externe professionals
• Analyse en kwaliteit van het onderwijs 

4. De ondersteuningsstructuur
(groep, school, samenwerkingsverband) en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De rol van de intern begeleider binnen de context van de school en de afspraken binnen het samenwerkingsverband. Hoe zien deze structuren er uit en welke rol heb jij (de intern begeleider) hier in?

Competentieprofiel en reflectie (gedurende de vier bijeenkomsten)  
• Is het IB-schap iets voor mij?
• Beschik ik over de benodigde competenties en welke moet/wil ik
  ontwikkelen?
• Wat vraagt mijn organisatie van een IB-er? En welke investering
  (persoonlijk) is er dan van mij nodig? 


Geen periodes beschikbaar.