VVE (Het Jonge Kind)

Ouder-Workshop-Pakket Nieuwsgierigheid

Een aantal keer per schooljaar worden themabijeenkomsten voor ouders georganiseerd op scholen en kinderdagverblijven.

Aanmelden

Van beeld naar beter

Online assessment-tool

Aanmelden